Kontakti

LJS kontaktinformācija:

Tālrunis: +371 67082087

Mob.Tālrunis: +371 26178188

E-pasts: [email protected]

Facebook lapa:  @latvijasjurniecibassavieniba

Instagram lapa: jurniecibas_savienība

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015

Rekvizīti:

Latvijas Jūrniecības savienība

Reģ.Nr.40008002283
AS “SEB banka”
Kods UNLALV2X
Konta Nr.:LV55UNLA0001002700455

Latvijas Jūrniecības savienības
Sertificēšanas centrs
Meldru ielā 5a, Rīga, LV-1015
SEB banka
Kods UNLALV2X
Konta Nr.LV07UNLA0050023276651