Kontakti

LJS kontaktinformācija:

Tālrunis: +371 6708208

Mob.Tālrunis: +371 29220405

E-pasts: ljs@ljs.lv

Facebook lapa:  @latvijasjurniecibassavieniba
Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015

Rekvizīti:

Reģ.Nr.40008002283
AS “SEB banka”
Kods UNLALV2X
Konta Nr.:LV55UNLA0001002700455