Par LJS

LJS darbojas biedri no dažādiem jūrniecības nozares uzņēmumiem!

Šobrīd LJS apvieno 8 juridiskos biedrus un 82 fiziskos biedrus.

LJS darbības mērķis:

  • apzin un atjauno Latvijas brīvvalsts jūrnieku tradīcijas, popularizē jūrniecību Latvijas iedzīvotāju vidū.
  • veicina augstas kvalifikācijas jūrniecības speciālistu sagatavošanu gan Latvijā, gan aiz tās robežām, piešķirot stipendijas un prēmijas.
  • piedalās latviešu jūrniecības terminoloģijas pilnveidošanā un ieviešanā, mācību grāmatu izdošanā.
  • izstrādā un iesniedz likumdošanas aktu projektus, kas saistīti ar kuģniecību, zvejniecību, jūras vides aizsardzību, ostu darbību un attīstību, jūrniecības nozaru darbinieku sociālo aizsardzību.
  • iestājas par jūrnieku darba apstākļu un darba samaksas uzlabošanu, to atbilstību starptautiski atzītām normām.
  • veido savus profesionālos masu informācijas līdzekļus, sniedz informāciju un popularizē savu darbību masu informācijas līdzekļos.