LJS darbība

LJS darbība un aktivitātes:

Lai īstenotu biedrības mērķi, LJS īsteno un atbalsta dažādas regulāras aktivitātes.

LJS darbību šobrīd raksturo ikgadējas aktualitātes, jo katru gadu tiek izdota Jūrniecības gadagrāmata, atbalstīts konkurss vidusskolēniem "Enkurs", kā arī atbalstīts jūrnieku salidojums Ainažu jūrskolas muzejā.

Jūrnieku salidojums Ainažos (2017. gads)

LJS Biedri katru gadu tiek pulcināti kopsapulcē, kas tiek organizēta marta beigās. Kopsapulces laikā tiek apspriesti galvenie notikumi jūrniecības savienības dzīvē un atvērta gadagrāmata!

Biedru kopsapulce 2017. gads

LJS ir atvērta jaunām idejām - tāpēc jebkurš, kurš ir ieinteresēts jūrniecības attīstībā, var droši griezties pie LJS valdes un dalīties ar savām idejām! Sazinies ar mums [email protected]!

Jūrniecības Gadagrāmata:

Latvijas Jūrniecības gadagrāmata ir ikgadējs, informatīvs izdevums, kurā tiek akopoti iepriekšējā gada notikumi un aktualitātes jūrniecības nozarē.

Jūrniecības gadagrāmatas vari atrast šeit!