LJS valde

LJS valde no 2022. gada 28. aprīļa darbojas  šādā 7 cilvēku sastāvā.

Roberts Gailītis – LJS valdes priekšsēdētājs

Lienīte Ragže –  Kuģu vadītāja
Anita Freiberga – Žurnāla jūrnieks galvenā redaktore
Jānis Krastiņš  – Latvijas Jūras administrācijas – valdes priekšsēdētājs
Uldis Ozols – Kuģu mehāniķis
Kristaps Lūkins – Latvijas Jūras akadēmijas pasniedzējs
Antons Vjaters