LJS valde

LJS valde no 2019. gada 28. marta darbojas  šādā 7 cilvēku sastāvā.

Antons Vjaters – LJS valdes priekšsēdētājs

Lienīte Ragže –  Kuģu vadītāja
Roberts Gailītis- Latvijas Jūras administrācija
Jānis Krastiņš  – Latvijas Jūras Administrācijas – valdes priekšsēdētājs
Gunārs Šteinerts – Tālbraucējs kapteinis
Kristaps Lūkins – Latvijas Jūras akadēmijas pasniedzējs
Māris Ķempe – Kuģu elektromehāniķis