LJS Sertificēšanas centrs

Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs veic Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību pamatojoties uz Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2018. gada 20. marta not. nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un Ekonomikas ministrijas Deleģēšanas līgumu nr. 5.2-17.2/2019/7 no 19.02.2019.g., kurā noteikts Valsts pārvaldes uzdevums.

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” apliecina, ka LJS Sertificēšanas centrs ir kompetents veikt personu sertifikāciju atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta prasībām līdz 2022. gada 01. februārim.

Kontakti:

Sertifikācijas centra vadītāja: Skaidra Kalniņa – Rutuļa

Kontakttelefons:
mob.tel.: 26397154 (Skaidra Kalniņa – Rutuļa)
mob.tel.: 29220405 (Antons Vjaters)

E-pasts: [email protected]

Dokumenti: