LJS Sertificēšanas centrs

LJS Sertificēšanas centrs veic ostu un jūras hidrotehnisko būvju speciālistu sertificēšanu

Kontakti:

Sertifikācijas centra vadītāja: Skaidra Kalniņa - Rutuļa
Sertifikācijas centra kvalitātes vadītājs: Juris Marnauza

Kontakttelefons:
mob.tel.: 26397154 (Skaidra Kalniņa - Rutuļa)
mob.tel.: 29480647 (Juris Marnauza)
mob.tel.: 29220405 (Antons Vjaters)

Sertificētie speciālisti:

Sertificēšanas centra akreditācijas apliecība:

Pielikumi: Reglamentētā un nereglamentētā sfēra