LJS Sertificēšanas centrs

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību no 2024. gada 1. janvāra organizē Latvijas Būvinženieru savienība. https://buvinzenierusavieniba.lv/

Par sertifikācijas jautājumiem lūdzu sazināties zvanot uz tālr. nr. 67845910, vai 26461816, kā arī pa e-pastu:  [email protected].