LJS Sertificēšanas centrs

LJS Sertificēšanas centrs veic ostu un jūras hidrotehnisko būvju speciālistu sertificēšanu

Kontakti:

Sertifikācijas centra vadītāja: Skaidra Kalniņa – Rutuļa

Kontakttelefons:
mob.tel.: 26397154 (Skaidra Kalniņa – Rutuļa)
mob.tel.: 29220405 (Antons Vjaters)

E-pasts: [email protected]

Sertificētie speciālisti:

Sertificēšanas centra akreditācijas apliecība:

Pielikumi: Reglamentētā un nereglamentētā sfēra

Sertificēšanas centra dokumenti: