Žurnāls “Jūrnieks”

Žurnāls "Jūrnieks" ir Latvijas Jūras administrācijas izdevums par aktualitātēm jūrniecībā Latvijā un pasaulē, un tas iznāk reizi divos mēnešos.

2024. gada numuri:

2023. gada numuri:

2022. gada numuri:

2021. gada numuri:

2020. gada numuri:

Vecākus "Jūrnieka" izdevumus var atrast Latvijas Jūras administrācijas mājaslapā.