Apbalvotās personas – Jūrniecībā

Šajā lapā ir apkopota informācija par izciliem jūrniecības darbiniekiem, kuri ar savu darbu ir izpelnījušies valsts un nozares apbalvojumus.

Triju Zvaigžņu ordenis un tā goda zīme

ordeni-3zva2

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā. Nopelni Tēvijas labā, par kuriem Triju Zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā.

Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.

Zemāk minētie jūrniecības darbinieki ir saņēmuši Triju Zvaigžņu ordeni

Vārds Uzvārds Datums Šķira
Vladimirs Einiņš 18.02.2000 III
Alfrēds Mačtams 18.02.2000 III
Broņislavs Salītis 18.02.2000 III
Ilgonis Bumburs 12.03.1997 IV
Vladimirs Einiņš 10.03.1999 IV
Hugo Legzdiņš 12.04.1995 IV
Vasīlijs Meļņiks 11.10.2002 IV
Imants Sarmulis 26.10.1998 IV
Klāra Radziņa 12.03.2000 IV
Tālivalds Bērziņš 22.04.1996 V
Kārlis Ēdelnieks 19.08.1997 V
Andrejs Šulcs 12.03.1997 V
Miķelis Elsbergs 12.04.2001 V
Marta Aizsilniece 03.05.2005 V
Antons Ikaunieks 18.11.2014 V
Arvīds Buks 27.03.2018 V

Zemāk minētie jūrniecības darbinieki ir saņēmuši Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīmi

Vārds Uzvārds Datums Pakāpe
Ilmārs Lešinskis 23.04.1997 I
Gaidis Zeibots 23.04.1997 I
Aivars Boja 26.10.1998 I
Laimonis Millers 24.04.1998 I

Atzinības krusts

Atz

Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.

Zemāk minētie jūrniecības darbinieki ir saņēmuši Atzinības krustu:

Vārds Uzvārds Datums Šķira
Staņislavs Šmulāns 03.05.2005 V
Gunārs Šteinerts 03.05.2005 V
Ilze Bernsone 03.05.2005 V
Eduards Delvers 14.11.2008 V
Uģis Magonis 10.10.2013 II
Igors Pavlovs 28.04.2015 V
Antons Vjaters 18.11.2016 IV
Eduards Raits 20.10.2017 IV
Aleksandrs Nadežņikovs 27.03.2018 IV
Anita Freiberga 27.03.2018 V
Iveta Erdmane 19.10.2018 IV
Gints Šīmanis 04.04.2022 V

Zemāk minētie jūrniecības darbinieki ir saņēmuši Atzinības krusta goda zīmi

Vārds Uzvārds Datums Šķira
Harijs Līdaks 03.05.2005 I

Viestura ordenis

Viestkr

Ar Viestura ordeni apbalvo par:

  • sevišķiem militāriem nopelniem, kā arī par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā,
  • valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā,
  • valsts robežas apsargāšanā,
  • valsts bruņoto spēku veidošanā,
  • valstiskās apziņas ieaudzināšanā pilsoņos, sagatavojot tos kalpošanai savai valstij un zemei un savas valsts un zemes nelokāmai aizsargāšanai.

Zemāk minētie jūrniecības darbinieki ir saņēmuši Viestura ordeni

Vārds Uzvārds Datums Šķira
Jānis Bērziņš 17.11.2004 III
Andrejs Zvaigzne 17.11.2004 III

Jūrniecības nozare savu atzinību pauž nominējot izcilus jūrniecības darbiniekus Satiksmes Ministrijas atzinības rakstam "Par mūža ieguldījumu Latvijas jūrniecības attīstībā".

Sekojošas personas ir saņēmušas Satiksmes ministrijas atzinības rakstu:

2008.g. tālbraucējs kapteinis Igors Vītols 

2009.g. tālbraucējs kapteinis Eduards Delvers

2010.g. Ventspils brīvostas kapteinis Arvīds Buks un Latvijas Jūras akadēmijas Jūras transporta nodaļas direktors kapteinis Gunārs Šteinerts

2011.g. tālbraucēji kapteiņi Vladimirs Einiņš   un Eduards Raits

2012.g. tālbraucējs kapteinis Imants Vikmanis un Latvijas Jūras medicīnas centra ārste Marta Aizsilniece

2013.g. kapteiņi Aleksejs Tarvīds un Gunārs Zakss

2014.g. Ģertrūde Aniņa un Ilze Bernsone

2015.g. Aivars Boja un Oļģerts Sakss

2016.g. Alberts Evertovskis un Visvaldis Feldmanis

2017.g.  Gunārs Nartišs un Uldis Rudzītis

2018.g. Antons Ikaunieks  un Kārlis Sesks†

2019.g. Māris Ķempe

2020. g. Staņislavs Šmulāns - Latvijas Kuģu reģistra pamatlicējs un ilggadējs vadītājs

2022.g. Anita Freiberga Žurnāla Jūrnieks galvenā redaktore un Antons Vjaters ilggadējs LJS valdes priekšsēdētājs

2023.g. Jāzeps Spridzāns - Jūrnieku reģistra vadītājs un Latvijas kapteiņu asociācijas prezidents un Andris Cekuls - Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kuģniecības nodaļas vadītājs

2024.g. Ivo Īstenais - Salacgrīvas ostas pārvaldnieks


2018. gadā LJS piešķīra atzinības rakstus par mūža ieguldījumu jūrniecības izglītībā piešķīra: Valdim Priedniekam (LJA), Ērikam Koržeņevskim (LJA), Tatjanai Utrobinai (LJK) un Vladimiram Januškinam (LJK)