Latvijas jūrniecības kanons

Patriotisms, tautiskums un valstiskums kopā ar vienotības un izglītības ideju bija tas
pamats, uz kura veidojās gan jūrskolas Latvijā, gan vēlāk arī pati Latvijas valsts.

ljsokeans

LATVIJAS JŪRNIECĪBAS KANONS ir mūsu vēstures, pieredzes un tradīciju krājums, tas ir mūsu šodienas jūrniecības un jūrniecības nākotnes kopums.

LATVIJAS JŪRNIECĪBAS KANONS ir mūsu piederības izjūta Latvijas jūrniecībai un piederības izjūta Latvijai.

LATVIJAS JŪRNIECĪBAS KANONS ir mūsu lepnums par personībām, kuras ielikušas augsti profesionālas jūrniecības pamatus Latvijā, kuras nepazaudēja Krišjāņa Valdemāra ideju, kuras cēlušas un noturējušas jūrniecības profesionalitātes augsto latiņu un cauri laikiem, varām un ideoloģijām kopušas Latvijas jūrniecības tradīcijas.

LATVIJAS JŪRNIECĪBAS KANONS ir mūsu lepnums par jūrniecības izglītību, kas pasaules jūrām un okeāniem ir devusi augsti profesionālus speciālistus, un kuru slava iet tālu pāri Latvijas robežām.

Latvijas bagātība ir jūra. Un ne jau tikai 500 kilometrus garās krasta līnijas dēļ. Šī bagātība ir mērojama cilvēkos, darbos un tradīcijās.
Un tieši par to visu LATVIJAS JŪRNIECĪBAS KANONA 11 sadaļās:
PERSONĪBAS, INSTITŪCIJAS, NOTIKUMI, IZGLĪTĪBA, KUĢI, OBJEKTI, PRIEKŠMETI, TRADĪCIJAS,
ZVEJNIECĪBA, DZIESMAS un FILMAS.

LATVIJAS JŪRNIECĪBAS KANONA darba grupa ir nākusi ar iniciatīvu un uzsākusi darbu pie sadaļu tekstu apstrādes, kā informācijas par dziesmu un filmu klāstu. Ideja par Latvijas Jūrniecības savienības LATVIJAS JŪRNIECĪBAS KANONA veidošanu ir dzimusi, tagad turpinās process, kas kā plaša upe plūst no pagātnes caur šodienu uz nākotni. Tas ir nepārtraukts un, ļoti cerams, būs nebeidzams process, jo visi kopā Latvijas jūrniecībai varam vēlēt ilgu mūžu lielus darbus, bagātīgus notikumus un ieinteresētus nozares patriotus.

kugi

KUĢI

filmas

FILMAS

uznemumi

INSTITŪCIJAS

pasakumi

NOTIKUMI

izglitiba

IZGLĪTĪBA

objekti

OBJEKTI

personibas

PERSONĪBAS

prieksmeti

PRIEKŠMETI

tradicijas

TRADĪCIJAS

zvejnieciba

ZVEJNIECĪBA

Krišjāņa Valdemāra lielais ieguldījums ir spēja redzēt laukumu kopumā, ģenerēt idejas un atrast pareizos cilvēkus, kuri šīs idejas varētu realizēt. Un tā nav tikai pagātnes liecība, tā ir Latvijas jūrniecības nozares nākotnes vīzija un misija.

Jūrniecības kanona veidotāji: 

Jūrniecības kanona veidošana ir process,  kurā ir iespējams iesaistīties ikvienam.

Par iespējām iesaistīties lūdzu sazināties ar Robertu Gailīti: [email protected]

Jūrniecības kanona atbalstītāji: