14.12.2017 valdes sēde

2017. gada 14. decembrī notika kārtējā LJS valdes sēde, kurā piedalījās:

  • LJS valdes locekļi: Antons Vjaters (priekšsēdētājs), Gunārs Šteinerts, Gunārs Trukšāns, Roberts Gailītis, Māris Ķempe, Lienīte Ragže;
  • LJS biedrs Kristaps Lūkins;
  • IMSC pārstāvis Aleksejs Bogdaņecs.

Valdes sēdes norise

Valdes sēdes sākumā LJS valdes locekļi tika iepazīstināti ar IMSC (International Maritime Sports Community) darbību un aktivitātēm.  IMSC mērķis ir  popularizēt jūrniecību,  atbalstot veselīgu  un sportisku dzīvesveidu jūrnieku un jūrniecības uzņēmumu, organizāciju darbinieku vidū. Mērķa sasniegšanai tiek organizēti dažādi starptautiski pasākumi, kuros laipni aicināti iesaistīties ir visi interesenti.

Šeit ir atrodama IMSC prezentācija, ko prezentēja organizācijas pārstāvis Aleksejs Bogdaņecs.

Vairāk par pašu organizāciju var uzzināt organizācijas Facebook vietnē:  @internationalmaritimesportcommunity

 

Valdes sēdē tika izvērtētas arī kandidatūras, kuras LJS valdes izvirzīs  apbalvošanai ar SM goda rakstu, kā arī ordeņa kapitulam valsts apbalvojuma piešķiršanai.

LJS valdes priekšsēdētājs Antons Vjaters ziņoja par līgumiem, kurus ir plānots noslēgt pie jaunās gadagrāmatas izdošanas ar nozares uzņēmumiem.

LJS biedru rindās tika uzņemts Latvijas Kuģniecības vēstures nodaļas vadītājs Andris Cekuls.

Ņemot vērā nesen notikušās LJA rektora vēlēšanas,  valdes locekļi apsprieda vēlēšanu gaitu un Andra Umbedahta ievēlēšanu, kā arī Kristaps Lūkins plašāk pakomentēja tieši vēlēšanu procesu.


Nākošā valdes sēde tiks organizēta 2018. gada 1. februārī.  Par iespējamo dalību lūdzu  savlaicīgi sazināties ar LJS valdes priekšsēdētāju Antonu Vjateru ([email protected])