Valdes sēde – 14.02.2019

2019. gada 14. februārī notika LJS valdes sēdes, kuras laikā tika pārrunāti dažādi jautājumi, kas saistīti gan ar LJS darbību, gan ar nozares aktualitātēm. Valdes sēdē piedalījās: LJS valdes locekļi: Antons Vjaters (priekšsēdētājs), Gunārs Šteinerts, Roberts Gailītis, Māris Ķempe, Gunārs Trukšāns, Jānis Krastiņš;


Valdes sēdes norise:

Par LJS biedru kopsapulci

Valdes sēdē tika pārrunāti sagatavošanās darbi, kas saistīti ar biedru kopsapulces organizēšanu. Šogad biedru kopsapulce notiks 28. martā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Galvenā kopsapulces tematika būs vērsta uz Latvijas jūrniecības nākotni un cilvēkresursiem.

Tika nolemets, ka ka uz kopsapulci aicinās Latvijas kruinga kompāniju asociācijas, Latvijas kuģu kapteiņu asociācijas, Latvijas Jūras akadēmijas, Liepājas Jūrniecības koledžas, Novikontas Jūras koledžas, kā arī citus sadarbības pārstāvjus dalīties ar savu viedokli  un sniegt savu vērtējumu par tehnoloģiju un citu mūsdienu  jūrniecības nozares izaicinājumu ietekmi uz Latvijas jūrniecības nākotni.

Apkopojot pēdējo informāciju tika secināts, ka šobrīd LJS ir 74 aktīvi biedri.

Šogad tiks arī parādīt filma par Ilzi Bernsoni – “Kuģniecības patinētais šarms”.

LJS valde vienojās, ka aicinās LJS biedrus iesniegt valdei priekšlikumus valdes locekļu kandidātiem līdz 12. martam.

LJA rektores Kristīnes Carjovas aicinājums par 2019. gada jubilejām jūrniecībā

Klātesošie pārrunāja LJA rektores Kristīnes Carjovas aicinājumu 2019. gada jubilejas jūniecībā svinēt kopā.  Kopumā ņemot šis ierosinājums ir labs, bet finansiālās iespējas organizācijām ir ierobežotas, tāpēc būtu lietderīgi tikties ar LJA rektori un pārrunāt iesaistītajām organizācijām kopīga pasākuma sarīkošanā, LJS no savas puses varētu kā variantu piedāvāt svinības rīkot Ainažos rudens pusē.

Par latviešu valodu jūrniecības kursos

Ņemot vērā sūdzību, kas ir publicēta Neatkarīgas rīta avīzes interneta vietnē par  drošības kursu pasniegšanu krievu valodā, LJS valde diskutēja par apmācības valodu kursos un jūrniecības izglītības iestādēs.

Par jūrniecības nozares pārstāvju izvirzīšanu Valsts apbalvojumiem

Valdes locekļi diskutē par kandidatūrām, kas būtu izvirzāmas Valsts apbalvojuma saņemšanai.

Par pieminekļa profesoram J. Bērziņam finansēšanu

A.Vjaters iepazīstina klātesošos ar ideju veidot LJA ilggadējam rektoram, profesoram Jānim Bērziņam pieminekli. LJS valdes locekļi piekrita atbalstīt profesora J.Bērziņa pieminekļa finansēšanu līdz 50% atbilstoši SIA “IVARS FELDBERGS” (Reg.Nr.LV40003858292) iesniegtajai tāmei, ja būs pieejami brīvi finanšu līdzekļi, ko novirzīt šim pasākumam.

Par Ģ.Ozoliņa vēstuli LJS valdei

LJS valdes locekļi izskatīja LJS biedra Ģ.Ozoliņa vēstuli ar ierosinājumu izstrādāt nacionālos standartus kuģu projektēšanai.  Ņemot vērā, ka šī problēma Latvijā šobrīd nav aktuāla, sakarā ar to, ka jaunu kuģu projektētēšanai ir gadījuma raksturs, tad valdes locekļi pieņēma Ģ.Ozoliņa vēstuli zināšanai.

Par LJS Sertificēšanas centra darbu

A.Vjaters iepazīstināja klātesošos ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja lēmumu par LJS Sertificēšanas centra akreditāciju līdz 2022. gada 1. februārim.  Valde pieņēma informāciju zināšanai.

Dažādi – informācija

  • A.Vjaters informēja, ka 19. aprīlī Kristiānam Dālam apritēs 180 gadi. Ir doma par piemiņas brīža organizēšanau Liepājas lielajos kapos.  A.Vjaters ierosina piedāvāt Liepājas Jūrniecības koledžai kopā ar Ainažu muzeju un Rīgas kuģniecības muzeju visiem kopā piedalīties piemiņas pasākumā Liepājā.
  • Klāteosošie arī diskutēja par ostu pārvaldības modeli un jūrniecības politikas attīstību Latvijā.

Nākošā valdes sēde ir paredzēta 2019. gadā 14. martā.  Par iespēju piedalīties valdes sēdē lūdzu sazinaties ar LJS valdes priekšsēdētju A.Vjateru, rakstot e-pastu uz [email protected].