Uzdāvināt vienu dienu bērniem!

2020. gada nogalē 27. decembris bija diena, kas lai arī neko daudz neatšķīrās no citām, bet bija nedaudz savādāka, pozitīvām emocijām bagātāka.

Protams, šajā dienā tika noslēgta akcija – “Uzdāvini bērniem no audžuģimenēm prieku”. ko kopā ar LJS organizēja IMSC. Akcija, kurā iesaistījās daudz vairāk uzņēmumu un cilvēku, kā sākotnēji varēja uzdrošināties cerēt. Tika savākts vesels pulks dāvanu, kas deva gandarījumu un prieku gan pašiem dāvinātājiem, gan akcijas organizatoriem, gan protams audžubērniem. Tomēr dāvanas nav tikai viss, ko mēs varējām dot bērniem no audžuģimenēm.

Jebkuram bērnam vajag mīlestību, bet to nevar uzdāvināt. Tomēr ar mazliet izdomas un citu cilvēku un uzņēmumu atsaucību var uzdāvināt prieku un pozitīvas emocijas, kas dod iespēju šiem bērniem kļūt pašapzinīgākiem, kas dod iespēju šiem bērniem apzināties, ka arī citiem nav vienalga par viņiem. Tas ir svarīgi, jo viņi taču ir mūsu visu – apkārtējās sabiedrības bērni. Iesaistoties Rīgas kuģniecības un vēstures muzejam, Novikontas jūras koledžai kā arī Delisnack restorānam un individuāliem atbalstītājiem tika saorganizēta brīnišķīga un emocijām bagāta diena 20 bērniem no audžuģimenēm.

Šī diena sākās ar ekskursiju vēsturē, kur žvadzēja zobeni un rībēja lielgabali, kur bērniem tika stāstīti pagātnes notikumi un rādīti Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja dārgumi. Diena turpinājās ar picu ballīti Delisnack restorānā un noslēgums bija kuģu ātrumsacīkstes uz navigācijas simulatoriem Novikontas jūras koledžā.

Protams grūtāk šādos pasākumos un aktivitātēs ir iesaistīt bērnus, kuri nenāk no Rīgas vai Pierīgas, jo vienmēr ir jautājums par transportu, par laiku, tāpēc liels prieks, ka šajā dienā individuālā kārtā tika piepildīts sapnis audžuģimenei no Rojas. Pieciem bērniem un viņu mammai no Valgalciema bija iespēja forši pavadīt dienu Līvu akvaparkā vienkārši atpūšoties un baudot ūdenspriekus! Paldies transportnomai.lv par iespēju iznomāt busu, jo svētku laikā ar transportnomu bija pašvaki.

Bilžu reportāža galerijā zemāk: