Piekrastes zvejas gudrības – 2021

7. – 9. klase jauniešiem ir trausls periods, kurā tiek pieņemts ļoti atbildīgs lēmums par sev vēlamo nākotnes profesiju. Nereti izvēli limitē izvēloties starp tiem arodiem, kurus ikdienā redzam sev apkārt vai ar mācību priekšmetiem saistītās nozares. Daudz profesijas pat netiek apskatītas kā opcijas, jūrniecība un zvejniecība tai skaitā. Tas arī bija iemesls, kāpēc tapa šī nometne jauniešiem – Piekrastes zvejas gudrības.

Pateicoties biedrībām “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un  “Latvijas Jūrniecības savienība” mums – man (Sintijai Alksnei), Elīnai Dimzai un Naurim Upeniekam – ir bijusi iespēja izveidot mācību programmu “Piekrastes zvejas gudrības”, ko mūsu vadībā no 14. līdz 18. jūnijam Pāvilostā apguva 16 Kurzemes piekrastes 7.–9. klašu skolēni no biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, no biedrības “Liepājas rajona partnerība” un no biedrības “Talsu rajona partnerība” darbības piekrastes teritorijām.

Es varētu runāt par datiem, cipariem un oficiālo, bet negribu. Jau pagājusi vairāk kā nedēļa pēc nometnes, vēl aizvien pāršķirstu foto un atminos dučiem skaisto momentu, kurus kopīgi piedzīvojām.

Pāršķirstu, atminos un smaidu. Saskatu vērtību ik katrai ieguldītajai minūtei, ceļam tiecoties uz ideālu. Un jāatzīst, ka nekad jau līdz galam nebūs ideāli, būs problēmsituācijas, ko risināt, rezultāti, kuri nesakrīt ar iepriekš idealizēto. Neskatoties uz to – sasniegt savu labāko rezultātu. Un mums izdevās, redzēju to bērnu azartā, smaidos, jautājumos, viedokļos, arī skaļos un klusākos vārdos “tagad es zinu, ko vēlos darīt nākotnē”, “manuprāt, es esmu pārdomājis nākotnes profesiju”.

Lielākā vērtība priekš manis ir bijusi šī iespēja parādīt jauniešiem viņu plašās iespējas, konkrētajā gadījumā, gan pasniedzot, gan kopīgi ar viņiem apgūstot piekrastes zveju.

Sintija

Lūk neliels kopsavilkumvideo no nometnes ‘Piekrastes zvejas gudrības” un dažas no miljons un vienas bildītes: