Enkurs uzvarētāji dodas profesionālā orientācijas ekskursijā uz Stoholmu

Uzvarētāji uz prāmja…

No 6. līdz 8. jūnijam trīs jūrniecības nozares konkursa vidusskolēniem Enkurs 2022 uzvarētājas komandas devās ceļojumā no Tallinas uz Stokholmu ar AS Tallink kuģi Baltic Queen. Šogad uzvarētāji bija Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas, Ventspils valsts 1.ģimnāzijas un Rojas vidusskolas skolēni.

Jaunieši Ainažu jūrskolas muzejā

Kruīzs no Tallinas uz Stokholmu bija ne tikai godam nopelnīta balva, bet arī mācību ekskursija uz kuģa, kā arī iespēja apmeklēt Ainažu Jūrskolas muzeju, Jūras muzeju Igaunijas galvaspilsētā un kuģa Vāsa muzeju Stokholmā. Ekskursijā kopā ar jauniešiem devās stūrmanis Ingus Lonerts, kā arī vairāki ilggadējie konkursa Enkurs tiesneši – jūrniecības nozares speciālisti, lai pastāstītu par jūrnieka profesiju un atbildētu uz skolēnu jautājumiem.

Muzejkuģis Vāsa

Kā papildus uzdevums ceļojuma laikā skolēnu komandām bija jāaizpilda aptauja, kas palīdz novērtēt jauniešu zināšanas un viedokļus par jūrnieka profesiju, veidus, kā skolēni iegūst informāciju karjeras izvēlei, kas vispār profesiju padara pievilcīgu vai nepievilcīgu skolu absolventu acīs, kā arī skolēnu ieteikumus jūrnieka profesijas popularizēšanai skolu jauniešu vidū.

Uz jautājumu, ko deva šāds brauciens, tika saņemtas pozitīvas atbildes, piemēram, “varēju parunāt ar cilvēku, kas patiešām strādā šajā profesijā, tādēļ uzzināju gan par darba specifiku, gan interesantus stāstus, kopumā uzzināju daudz pozitīvu lietu par jūrnieka profesiju”, “nopietnāk sāku domāt par šo profesiju, par daudz dažādajiem darba pienākumiem, atbildību, morālo noturību, psiholoģisko saderību, par komandas darba lielo nozīmi”.

Jauniešu viedoklis par karjeras izvēli

Enkurs uzvarētāju komandu dalībnieki piedalījās arī aptaujā, kuras mērķis bija uzzināt, kas ietekmē jauniešu profesijas izvēli, skolēnu viedokli par jūrnieka profesiju, kā arī uzklausīt pašu skolēnu ieteikumus jūrnieka profesijas popularizēšanai.

Aptaujas aizpildīšana bija komandas darbs – katras komandas dalībnieki savā starpā varēja apspriesties un meklēt kopīgas atbildes, vai arī sniegt atšķirīgas atbildes, ja viedokļi dalījās. Atbildes uz aptaujas jautājumiem tika sniegtas gan pa ceļam uz Tallinu, kur konkursa uzvarētāji devās, lai piedalītos kruīzā uz Stokholmu, gan Ainažu Jūrskolas muzejā, kur notika mācību ekskursija.

Uz jautājumu, kas profesiju padara par sapņu profesiju, visbiežāk atbildēts, ka labs atalgojums, labs atvaļinājums, kā arī elastīgs darba grafiks un iespēja ceļot. Profesiju nepievilcīgu jauniešiem padara slikts atalgojums, zemas izaugsmes iespējas, neelastīgs darba grafiks un garas darba stundas.

Runājot par jūrnieka profesiju, jaunieši atzinīgi vērtē augstu atalgojumu, labas izaugsmes iespējas, iespēju ceļot un iepazīt jaunas vietas, jaunas kultūras un jaunus cilvēkus. Savukārt negatīvi šajā profesijā jauniešiem šķiet ilgā prombūtne no mājām, nelaimes gadījumu riski, fiziski un psiholoģiski smags darbs, kā arī iespēja saslimt ar jūras slimību.  Interesanti, ka gan pie pozitīviem, gan negatīviem aspektiem nosaukti stingrs darba režīms un liela atbildība.

Uz jautājumu, kā jaunieši iegūst informāciju par studiju un karjeras iespējām, visbiežāk tiek atbildēts, ka internetā, piemēram, augstskolu mājaslapās. Tāpat atkārtojas atbildes, ka no vecākiem un radiniekiem, pedagogiem un karjeras konsultantiem, kā arī izstādē “Skola”.

Jaunieši labprāt sniedz ieteikumus, kā popularizēt jūrnieka profesiju skolu jaunatnes vidū. Populārākās atbildes iesaka rīkot tikšanās skolās ar jūrniecības speciālistiem, īpaša interese ir par kuģu kapteiņiem, kuri pastāstītu par savu profesiju. Tiek uzsvērts, ka jāturpina rīkot konkursu “Enkurs”, un jāorganizē arī citi līdzīgi konkursi. Pieminēti tiek arī braucieni ar kuģiem un ekskursijas uz kuģiem.

Atsevišķs bija jautājums par to, ko skolēniem devis kruīzs ar kuģi uz Stokholmu, kas jau tradicionāli ir balva konkursa “Enkurs” trīs uzvarētājām komandām, un skolēni atzīst, ka tā bijusi ne tikai laba atpūta un izklaide, bet arī jaunas zināšanas un jauna pieredze. Pozitīvi tiek vērtēts, ka jauniešus braucienā pavada jūrnieki un nozares speciālisti, kuri stāsta ne tikai par norisēm uz kuģa, bet arī par savu pieredzi un profesiju kopumā.


Konkursa  Enkurs  rīkošanai tika saņemts Sabiedrības integrācijas fonda atbalsts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros. Konkursu organizē un finansē Latvijas Jūras administrācija, Latvijas Jūrniecības savienība, Jūras koledža Novikontas, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība un citas jūrniecības organizācijas un uzņēmumi.

Sabiedrības integrācijas fonds
Kultūras ministrija

 #NVOfonds2022.