Veiksmīgi pagājis seminārs par jauniešu piesaistīšanu jūrniecībai

Semināra dalībnieki no dažādām jūrniecības organizācijām

17. jūnijā Rīgas Brīvostas pārvaldē norisinājās seminārs par jauniešu piesaistīšanu jūrniecībā. Seminārs ir daļa no Latvijas Jūrniecības savienības organizētā projekta “Enkurs 2022”. Šis projekts ir saņēmis finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Seminārs tiek organizēts, sadarbojoties Latvijas Jūrniecības savienībai un Rīgas Brīvostas pārvaldei. 

Seminārā piedalījās pārstāvji no Latvijas Jūrniecības savienības, Satiksmes ministrijas, Novikontas Jūras koledžas, Latvijas Jūras akadēmijas un Jūrskolas, Liepājas Jūras koledžas, Rīgas brīvostas pārvaldes, VSIA Latvijas Jūras administrācija, NBS Jūras spēkiem, Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības, SIA LSC, SIA Atlas Professionals, Latvijas Kruingkompāniju asociācijas, SIA AZZ Group, SIA Rīgas brīvostas flote, SIA Jūras informācija un citām jūrniecības iestādēm un organizācijām.

Semināra mērķis bija dalīšanās pieredzē par jūrniecības uzņēmumu un organizāciju esošajiem pasākumiem jauniešu piesaistē, kā arī kopīga diskusija par iespējām kopīgi koordinēt jauniešu piesaistes pasākumus un popularizēt jūrniecību.

Semināra dalībnieki dalījās pieredzē par netradicionālākiem veidiem, kā iepazīstināt jauniešus ar jūrniecības specialitātēm. Piemēram, Novikontas Jūras koledžā izveidots jauns mācību centrs, kas nodēvēts par “Jūras teātri”, tur jaunieši var uz savas ādas izbaudīt ekstremālas sajūtas, atrodoties jūrā vētrās un negaisos, praksē iepazīt drošības aprīkojumu – glābšanas vestes, hidrotērpus, glābšanas plostus, arī izmēģināt spēkus industriālajā alpīnismā un citos aizraujošos pasākumos.

SIA LSC pārstāvji ne tikai pastāstīja par savu kadetu programmu, kas palīdz nodrošināt ar prakses vietām topošos jūrniekus, bet arī atklāja savu pieredzi sociālo tīklu izmantošanā jauniešu piesaistīšanā, ieskaitot sadarbību ar influenceriem.

Rīgas brīvosta organizē dažādus pasākumus, lai jauniešus, arī jaunāko klašu skolēnus, iepazīstinātu ar ostas darbību. Rīgas brīvostas mājaslapā ir iespējams apmeklēt virtuālo Jūrniecības muzeju, kā arī doties ekskursijās uz bākām un ledlauzi “Varma” (Ostas vēsturiskā mantojuma saglabāšana ir atrodama šeit)

Semināra laikā tika runāts arī par jūrniecības nozares konkursu vidusskolēniem “Enkurs”, kas notiek jau 15 gadus, un kura organizēšanā iesaistījušās ļoti daudz jūrniecības iestāžu un organizāciju.

Savukārt NBS Jūras Spēki demonstrēja videofilmiņu “Esi lietaskoks!”, kas palīdz no netradicionāla skatupunkta paraudzīties uz dienestu Jūras spēkos.

Semināra laikā tika arī prezentēti jauniešu aptaujas rezultāti, kurā piedalījās Latvijas skolu jaunieši un konkursa Enkurs dalībnieki, sniedzot viedokli par faktoriem, kas ietekmē viņu karjeras izvēli, interesēm, brīvā laika pavadīšanas paradumiem, arī priekšstatu par jūrnieka profesiju un pašu skolnieku ieteikumus, kā labāk reklamēt šo profesiju.

Semināra prezentācija par jauniešu piesaisti jūrniecībā:

Pēc diskusijām un viedokļu apmaiņas visi semināra dalībnieki bija vienisprātis, ka ciešāk jāsadarbojas kopīga mērķa sasniegšanai, un līdzīgi semināri jārīko arī turpmāk. Nākošās jau konkrētākas tikšanās, lai aprunātu konkrētākus pasākumus un sadarbības iespējas ir paredzētas rudens pusē.


Semināra posteris

Seminārs ir daļa no Latvijas Jūrniecības savienība organizētā projekta Enkurs -2022, kas ir saņēmis finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Sabiedrības integrācijas fonds
Kultūras ministrija

 #NVOfonds2022.