LJS valdes sēde – 15.03.2018

2018. gada 15 martā notika kārtējā LJS valdes sēde, kurā piedalījās:

  • LJS valdes locekļi: Antons Vjaters (priekšsēdētājs), Gunārs Šteinerts, Gunārs Trukšāns, Roberts Gailītis, Māris Ķempe;
  • Jahtu skolas “Nautica” dibinātājs un pārstāvis Askolds Hermanis;
  • LJA studējošo padomes pārstāvis Mareks Gregorovičs.

Valdes sēdes norise

Valdes sēdes sākumā LJS valdes locekļi tika iepazīstināti ar jahtu skolas “Nautica” (http://www.nauticalive.com/lv/burasanas-skola/)  darbību.

Askolds Hermanis stāstīja par Nauticas dibināšu, patreizējo darbību, kā arī tika pārrunātas sadarbības iespējas ar LJS.

 

LJA studējošo pārstāvis Mareks Gregorovičs savukārt stāstīja par LJA studējošo pārvaldes aktivitātēm un skatījumu uz LJA attīstības perspektīvām.  Tika uzsvērts, ka studenti ir kategoriski pret ieceri  LJA pievienot RTU.  Mareks norādīja, ka  LJA SP vēlētos veiksmīgāku komunikāciju ar LJA administrāciju. Runājot par iespējamiem sadarbības virzieniem, tika minēts, ka studenti labprāt piedalītos LJS organizētās tikšanās ar jūrniecības speciālistiem, kas tieši strādā kā kapteiņi, mehāniķi vai ostās, lai uzzinātu par aktuālo specialitātē. LJS uzaicināja LJA SP pārstāvjus piedalīties LJS biedru kopsapulcē 28. martā.

 

Sēdes turpinājumā LJS valdes priekšsēdētājs Antons Vjaters ziņoja par  LJS gada pārskatu, kā arī aktuālo informāciju saistībā ar LJS tekošo darbību.

Tika pārrunāti organizatoriskie jautājumi saistībā ar LJS biedru sapulci, kas notiks Rīgas un kuģniecības muzejā 2018. gada 28. martā.  Šī gada  biedru sapulcē galvenā uzmanība būs pievērsta jūrniecības izglītības jautājumiem.


Jautājumu gadījumā par iespēju piedalīties LJS biedru sapulcē, interesenti ir laipni aicināti sazināties  ar LJS valdes priekšsēdētāju Antonu Vjateru ([email protected])