Stāsts par nedzirdīgo zvejnieku – buru kuģu meistaru.

Laimonis Veidemanis – nedzirdīgais zvejnieks

Tajos senajos laikos,kad Laimonis Veidemanis sāka iet jūra, nedzirdīgais  jūrnieks- tas skanēja tikpat neparasti kā visā pasaulē. Izejot ārstu komisijas,galvenais noteikums darbam jūrā ir dzirde,kuras Laimonim nebija. Toties viņam bija labs krusttēvs – Ernests Krāsons,kas strādāja par kapteini uz zvejas kutera un nebaidījās uzņemties atbildību par nedzirdīgo.

Kaut arī toreizējā kolhoza “Staļina ceļš” priekšsēdētājs teica -tikai viena maza nelaime nedzirdīgā dēļ tā kapteinis zaudēs amatu. Nerunājot nemaz par apkārtējo  neticību.

Krusttēvs savam zēnam ticēja,jo viņš taču audzis pie jūras. Palīdzējis it visā ,ne tikai lāpīt  zvejas tīklus. Tā arī bijis Laimoņa gatavotajos tīklos bieži vilka lielākus lomus. Vairāk kā 43 gadus gāja jūrā, bet ziemā kad jūra aizsala,klusībā sapņoja savu sapni, zinot, ka tas nekad nepiepildīsies – viņš nebūs kapteinis uz kuģa. Sapņoja pa jūru un taisīja buru kuģu modeļus. 

Buru kuģu kolekcija Rojā

Šobrīd Laimoņa taisīto buru  kuģu kolekciju ir mantojusi Laimoņa  mazmeita, izaugusi šajās mājās rāvusies prom, bet tagad jau trešo sezonu darījusi plašākai publikai pieejamu savu vecvecāku veikumu.

Gribu saglabāt to dvēseli, to stāstu par jūru,par kuģiem,par notikumiem,kurus man pastāsta Kapteiņi,jūrnieki, vīri, kas apmeklē mūsu Buru kuģu kolekciju Rojā. Stāstus varu pastāstīt tālāk jauniešiem, bērniem un cilvēkiem,kuri nemaz nav saistīti ar jūru. Šķiet ir izveidota vieta ,kur ļoti cieši savijas pagātne,tagadne un varbūt kādam jūra būs arī nākotne

Apmeklējumu “Buru kuģu kolekcijai” Rojā var pieteikt pa telefonu: 29434345!

Informācija par aktuālajām aktivitātēm ir pieejama Buru kuģu Facebook lapā:  https://www.facebook.com/Buru-ku%C4%A3u-kolekcija-Roja-123012828128202/


Citi stāsti par jūrniecības personībām ir atrodami LJS mājaslapā pie sadaļas “Jūrniecības personības“!