Valdes sēde – 28.06.2018

2018. gada 28. jūnijā notika kārtējā LJS valdes sēde, kurā piedalījās:

  • LJS valdes locekļi: Antons Vjaters (priekšsēdētājs), Gunārs Trukšāns, Roberts Gailītis, Māris Ķempe, Jānis Krastiņš, Lienīte Ragže;
  • LJS biedrs Antons Ikaunieks;
  • Buru kuģu kolekcijas pārstāve Laura Kļaviņa;
  • Latvijas Jūras administrācijas izdevuma “Jūrnieks” redaktore Anita Freiberga;
  • Novikontas Jūras koledžas direktora vietnieks  Dmitrijs Semjonovs.

Valdes sēdes norise

Valdes sēdes sākumā A.Vjaters informēja klātesošos par sagatavošanās darbiem, kas tiek veikti saistībā ar Jūras svētku svinēšanu uz kuģīša “Vecrīga”. Ir izveidojusies jau sava veida tradīcija katru gadu rīkot izbraucienu jūrniecības darbiniekiem un viņu ģimenēm. Šogad izbrauciens ir paredzēts 14.07.2018  no plkst. 17.00 – 20.00. Paredzēts, ka piedalīsies arī Anta Eņģele un Marko Oilo.

Interesentiem lūdzu pieteikt savu dalību izbraucienā sūtot e-pastu uz [email protected] vai piesakoties pa telefonu – 29220405;

Sēdes turpinājumā Antons Vjaters apsveica Anitu Freibergu ar Atzinības krusta saņemšanu.

Anita Freiberga klātesošos iepazīstināja ar plānotā izdevuma “Latvijas jūrniecība – Latvijas simtgadei”  sagatavošanas darbiem un tapšanas gaitu! Nepieciešamais finansējums, lai šī grāmata tiktu izdota ir 16 000 Eiro, tāpēc klātesošie diskutēja par iespējām piesaistīt finansējumu, izmantojot “pūļa finansēšanas” iespējas.

Valdes sēdē LJS juridisko biedru rindās tika uzņemti divi jauni biedri Novikontas Jūras koledža un Buru kuģu kolekcija.

Novikontas Jūras koledžas direktora vietnieks klātesošos iepazīstināja ar Novikontas Jūras koledžas darbību, lai popularizētu jūrniecību. Kā arī ieskicēja iespējamu  viaptverošu pētījumu par jūrniecību Latvijā, kur sadarbojoties Novikontas Jūras koledžai ar LJS,  tiktu aicināti iesaistīties  jūrniecības organizācijas kā Jūras administrācija, arodbiedrība, nevalstiskās organizācijas kā Kruingu kompāniju asociācija, Latvijas kuģu kapteiņu asociācija un protams jūrniecības izglītības iestādes Latvijas Jūras akadēmija un Liepājas jūrniecības koledža.  Pētījums būtu vērsts uz jūrniecības nozares izpēti no dažādiem skatupunktiem, aptverot jomas kā ekonomiskā, politiskā un sociālā nozīme, ko jūrniecība rada Latvijas sabiedrībā.

Buru kuģu kolekcijas īpašniece Laura Kļaviņa iepazīstināja klātesošos ar kolekcijas tapšanas vēsturi un ideju. Tika pārrunātas sadarbības iespējas, kopīgi darboties, lai popularizētu jūrniecību Latvijā.

Sēdes turpinājumā klātesošie diskutēja par personām, kuras būtu jāizvirza valsts apbalvojumam.

Tāpat arī neiztrūkstošas bija diskusijas par jūrniecības izglītību Latvijā, kā arī tika pārrunāts LJA rektora vēlēšanu iznākums. Tika akcentēts, ka jūrniecības nozarei ir būtiski, lai arī turpmāk Latvijas Jūras akadēmija saglabātu patstāvību, tāpēc jaunajai LJA rektorei Kristīnei Carjovai LJS novēl veiksmi un izturību un, lai LJA kļūtu par līderi jūrniecības augstskolu vidū Eiropā.