Latviešu jūrnieki tiekas Ainažos (20.10.2018)

Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” kopā ar Ainažu Jūrskolas muzeju šoruden tradicionālo latviešu jūrnieku tikšanos rīkoja renovētajā Ainažu kultūras namā. Pirms tās piemiņas brīdis Vecajos jūrnieku kapos, kur dus tālbraucēji kapteiņi, kuri lika pamatus Latvijai kā nākotnes jūras valstij. Piestājot Jūrskolas muzejā, tika iepazīta skaudra mazpilsētas  vēstures lappuse – pretošanās kustības dalībnieku dzīvesstāsti jaunajā ekspozīcijā.

Kuģu mehāniķis Gunārs Nartišs savā uzrunā akcentēja divu simbolu nesaraujamību – tā ir jūra un brīvība! Domu turpinot, Ventspils Brīvostas kapteinis Arvīds Buks aicināja jauniešus doties jūrā, lai, Latvijas Jūrnieku reģistra vadītāja tālbraucēja kapteiņa Jāzepa Spridzāna vārdiem runājot, latvieši droši varētu papildināt to 14 tūkstošu Latvijas jūrnieku saimi, kas patlaban strādā pasaules jūrās un okeānos. Rīgas Brīvostas kapteinis Artūrs Brokovskis-Vaivods uzteica bibliokuģa aktivitātes skolās un pateicās Jūrskolas muzeja kolektīvam par rūpīgo darbu mūsu jūrniecības vēstures apzināšanā.

Uzrunātie jūrnieki pauda gandarījumu, ka latviešu kapteiņu kļūst arvien vairāk. Jūrskolotājs Valdis Ozoliņš aktīvi diskutēja ar saviem absolventiem – tālbraucējiem kapteiņiem Imantu Nartišu, Ingu Siliņu un kapteini Arni Uzkalnu. Šie vīri bieži dodas uz skolām kopā ar bibliokuģi, lai stāstītu par redzēto dažādos platuma grādos. Ļoti patīkami, ka Ainažos ieradās Latvijas Jūras akadēmijas pārstāvji – ilggadējā docētāja Ģertrūde Aniņa un jaunievēlētā rektore Kristīne Carjova.

Latvijas Jūrniecības savienības valdes priekšsēdētājs Antons Vjaters mudināja jūrniekus aktīvāk iekļauties sabiedrības izglītošanā par nozarei būtiskiem jautājumiem, ko lieliski papildināja Jūrmalas Kultūras centra vīru kora “Burinieks” (diriģents Jānis Sējāns) dziedātā Jura Kulakova dziesma ar E.Veidenbauma vārdiem “Par spīti grūtiem laikiem”. Jūrnieki turas, un viņos ir spēks!


Pasākuma apraksts – Gints Šīmanis.

Foto: Raivis Struncens

Paldies Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītājai – Inesei Hedvigai Podziņai par atsaucību  un iespēju pārpublicēt materiālu LJS mājaslapā!

Pasākuma foto galerija: