LJA absolventi ceļa uz jūru sākumā- 12.01.2018

Janvāra otrajā sestdienā 12.01.2018,  sākās  LJA 26. izlaiduma absolventu  ceļš  uz jūru.  Lai arī absolventi savas  jūras gaitas jau uzsāka mācību laikā,  tomēr  nozīmīgs posms tika noslēgts tagad – saņemot LJA diplomu.

Kā ceļa maize visiem LJA absolventiem tika pasniegta kapteiņa Antona Ikaunieka grāmata  “Ceļš uz jūru”.  Sakarā ar kapteiņa veselības problēmām viņa grāmatu prezentēja Anita Freiberga. 

Tika arī pasniegta grāmata ar personīgu kapteiņa autogrāfu LJA rektorei Kristīnei Carjovai.

LJS no savas puses apsveica nominācijā   “Jūras vilks” – kuģu vadītāju specialitātes absolventu Vladislavu Knirko, kurš mācoties bija ieguvus  vislielāko cenzu jūrā – 397 dienas.   

LJS priekšsēdētājs un Columbia Shipmanagemt pārstāvis gatavojas sveikt

LJS valdes priekšsēdētājs A. Vjaters sveicot Vladislavu Knirko  un visus absolventus atgādināja Egona Līva teikto: “Lai noliktu jaunu kursu, vispirms jāizjūt daudzu paaudžu noietais.”  Latvijas jūrniecībai ir dziļas saknes un labām tradīcijām  bagāta pagātne , tāpēc visiem vēlējums ar lepnumu nest Latvijas vārdu pasaulē un Vladislavam piemiņai tiek pasniegta enciklopēdija  Latvijas jūrniecības vēsture , kura aptver 150 gadu periodu.  Visiem,  uzsākot darba gaitas jūrniecības nozarē, novēlu labu ceļa vēju un septiņas pēdas zem ķīļa.