Valdes sēde – 13.12.2018

2018. gada 13. decembrī notika kārtējā LJS valdes sēde, kurā piedalījās:

  • LJS valdes locekļi: Antons Vjaters (priekšsēdētājs), Gunārs Šteinerts, Roberts Gailītis,  Māris Ķempe;
  • LJA rektore : Kristīne Carjova;

Valdes sēdes norise:

Valdes sēdes sākumā tika pārrunāta LJS logo modifikācijas nepieciešamība un iespējamie varianti logo dizaina maiņai. Tomēr, ņemot vērā viedokļu dažādību LJS valde vienojās logo konceptu pagaidām nemainīt.

Bija paredzēts, ka valdes sēdē piedalīsies LJA SP pārstāvis Mareks Gregorovičs,  lai pastāstītu par jūras akadēmijas studentu mentoringa iniciatīvas realizēšanos LJA. Tomēr viņs neparedzētu iemeslu dēļ nevarēja apmeklēt valdes sēdi, tāpēc LJS biedri iepazinās ar Mareka sagatavoto informāciju par mentoringa iniciatīvas realizēšanos.  

(Atskats uz LJA SP mentoringa iniciatīvas pirmo tikšanos ir pieejams šeit:  https://www.ljs.lv/2018/10/03/lja-studejoso-mentoringa-iniciativa/

Roberts Gailītis sniedza atskatu un kopsavilkumu par LJS un IMSC kopīgi organizēto boulinga turnīru novembra sākumā. Bilžu reportāža no turnīra ir pieejama šeit:  https://www.ljs.lv/2018/11/30/jurniecibas-boulinga-turnirs/

A.Vjaters informēja, ka Ainažu muzeja direktore Iveta Erdmane ir saņēmusi Atzinības krustu. ( Saruna ar Ivetu Erdmani  LJS mājaslapā ir pieea šeit: https://www.ljs.lv/2018/12/05/saruna-ar-ivetu-erdmani-2018/ )
Tika pārrunātas iespējas izvirzīt jaunas kandidatūras valsts apbalvojumam. Kā arī A.Vjaters ierosināja izvirzīt SM atzinības raksta saņemšanai: Ēvaldu Grāmatnieku un Leonīdu Loginovu.

A.Vjaters informēja, ka šogad LJS biedru kopsapulce ir plānota 27. vai 28. martā (datums vēl tiks precizēts).  Šogad LJS aprit 30 gadi, tāpēc nepieciešams apdomāt idejas un jautājumus, kurus būtu nepieciešams izskatīt LJS kopsapulcē. 

R. Gailītis informēja klātesošos,  ņemot vērā,  ka šobrīd Latvijas kuģu īpašnieku asociācija ir likvidācijas procesā, tad ir pārunātas iespējas pārņemt no asociācijas Jūrniecības enciklopēdijas autortiesības. Valde atbalstīja sagatavotās vēstules projektu asociācijai.

A. Vjaters informēja par  piemiņas pasākumu un pieminekļa atklāšanu  profesoram un ilggadīgam LJA rektoram J. Bērziņam, kas paredzēts 18. decembrī plkst. 12:00 Matīsa kapos.

Valdes sēdē tika izskatīts LJA iesniegums un  LJS juridiska biedra statusā tika uzņemta LJA un kā LJS biedrs arī tika uzņemta Kristīne Carjova. LJS un LJA parakstīja arī nodomu protokolu par sadarbību, kā arī tika pārrunātas tālākas sadarbības iespējas.

Papildus valdes sēdē tika diskutēts par iespēju un nepieciešamību atgriezt kuģus zem Latvijas karoga, kā arī iespējām aktualizēt Latvijas jūrniecības politiku. Šo jautājumu sakarā tika nolemts uz kādu no LJS valdes sēdēm uzaicināt SM Jūrlietu departamenta vadītāju Laimu Ritumu.

Nākošā valdes sēde ir paredzēta 2019. gadā 14. februārī.  Par iespēju piedalīties valdes sēdē lūdzu sazinaties ar LJS valdes priekšsēdētju A.Vjateru, rakstot e-pastu uz [email protected].