Maritime Talent Talk

2019. gada 5. jūnijā notika nozares seminārs, ko paši jūrniecības nozares pārstāvji, kas šo pasākumu apmeklēja sauca par Maritime Talent Talk.

Pasākumu organizēja Latvijas Jūrniecības savienība kopā ar Erasmus Roterdamas universitāti, Latvijas Universitāti un Latvijas Jūras akadēmiju un pateicoties Latvijas Universitātes atbalstam pasākums norisinājās jaunajā Latvijas Universitātes Dabas mājā.

Pasākumu apmeklēja 25 jūrniecības iestāžu un organizāciju pārstāvji kā Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija, Latvijas Jūras administrācija, Latvijas Jūras akadēmija, Novikontas Jūras koledža, Liepājas jūrniecības koledža, Lapa, LSC u.c.

Pasākuma galvenie temati bija: jauno jūras talantu attīstība, sadarbība starp universitātēm un transporta nozari, jūrniecības izglītības nākotne un Latvijas jūrnieku statistikas datu izmaiņas.

Aleksejs Bogdanecs par pasākumu: “Latvijā ir daudz jaunu talantu, kuri vēlas ieguldīt personāla, organizāciju un sabiedrības attīstībā. Tas ir saistoši arī jūrniecības nozarei mūsu valstī, un šāda veida pasākumi veicina uzmanības piesaisti jautājumam par jauno jūrnieku izglītību un integrāciju.”

Mūsdienās jūrniecības nozares kompāniju atrašanās vietu galvenokārt nosaka to pieprasījums jauniešu vidū. Tādi ekonomiskie centri kā Roterdama, Hamburga, Londona un Oslo arvien vairāk piesaista talantus un pārvērš pilsētas par pasaules jūrniecības galvaspilsētām. Lai arī Rīga kā ostas pilsēta nākotnē varētu stāvēt līdzās pārējām augsta līmeņa ostas pilsētām, ir svarīgi nodrošināt stratēģisko zināšanu pārnesi starp ostas pilsētām un kuģniecības nozari, lai jaunie jūrniecības talanti kļūtu par pozitīvu pārmaiņu spēku!

Dažas atziņas, ko paņemt līdzi no šī semināra:

  • talantiem ir jāizlaužās no čaulas,
  • organizācijām ir nepieciešams sākt sarunāties,
  • nepieciešami kopīgi pasākumi, lai veicinātu jūrniecības talantu attīstību. 

Būtiski ir savienot universitātes un universitāšu inovāciju un attīstību programmas ar uzņēmējdarbību. Ir jā atbalsta jaunu jūrniecības nozares profesionāļu iniciatīvas, lai viņi varētu pašorganizēties un attīstīt savu darbību.

Jūrniecības talantu attīstība ir jauns sociāls līgums, kur katram ir jāiegulda papildus resursi- laiks, enerģija, iniciatīva. Bet arī būtiski, lai būtu kāda organizācija, kas var nolikt ‘naudu uz galda’, tādejādi atbalstot jaunos talantus un veicinot viņu iniciatīvas. Tad jaunieši savu ieguldīto laiku veltīs labam mērķi. Jaunie jūrniecības talanti izaugs un veidos spēcīgu tīklu, kas radīs iespējas gan pašiem, gan visai jūrniecības nozarei, klasterim, ekosistēmai (lai kā arī tas tiktu saukts).

Slaidi no pasākuma ir pieejami šeit: Presentations of Maritime Talent Talk

Bilžu galerija no Maritime Talent Talk semināra: