20.jūlijā Ainažu jūrskolas muzejs svin 50!

Ainažu muzeja ēka

Šajā dienā Ainažu jūrskolas muzejā tiks pieminēti bijušie darbinieki un atklāta izstāde. Tā būs stāsts par muzeja izveidi un 50 darba gadiem, vācot un glabājot materiālus par Ainažu jūrskolu un kuģošanu.

1969.gada 20.jūlijā vecajā kapteiņa Jura Veides kalpu namiņā tika atvērts Ainažu jūrskolas muzejs. Ideju par Ainažu jūrskolas muzeju izauklēja toreizējais LPSR Vēstures un Revolūcijas muzeja direktors Jānis Skolis. Pirmo muzeja ekspozīciju Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktores Līvijas Blūmfeldes vadībā veidoja Beāta Krajevska un Jadviga Mamedova. Pirmās ekspozīcijas pamatmateriāls tika savākts Vidzemes jūrmalā 1938./1939.gados.

Senču slavenie darbi katrai tautai jāgodā, tā ir teicis latviešu dižgars, Ainažu jūrskolas muzeja idejas autors un balstītājs Kr. Valdemārs. 1864.gadā pateicoties latviešu turīgo kuģu īpašnieku finansiālajam atbalstam un uzņēmībai, tālbraucēja kapteiņa Kr. Dāla zināšanām un pašaizliedzībai Ainažos tika izveidota jūrskola. Mūsdienās ar  jūru saistītie cilvēki un organizācijas sniedz  finansiālu palīdzību muzejam, tā godinot savu senču, jūras arāju piemiņu un palīdzot muzejam attīstīties un labiekārtoties.

Paaudžu stafete Ainažu muzejā
Ainažu muzeja darbiniece Antra Dūcīte rāda vecajiem jūras vilkiem muzeja krājumu

Ainažu jūrskolas muzejs savas darbības laikā ir izveidojis krājumu, kas sastāv no vairāk nekā 10 000 vienībām. Dokumenti, fotogrāfijas un priekšmeti ir tie, kas stāsta un piemin mūsu senču darbu, jūrskolas izveidi latviešiem. Ik gadu vairāk nekā 6000 apmeklētāju šeit iepazīstas ar latviešu jūrniecības pirmsākumiem, apjaušot savas tautas spēku un varēšanu un veidojot godbijību pret paaudžu atstāto mantojumu .Jau no pirmajiem darbības gadiem muzejs popularizē latviešu jūrā braukšanas ideju, organizējot Latvijas jūrnieku salidojumus, un rūpējas par to, lai latviešu jūrniecības gars turpina dzīvot.

Relīzi sagatavoja Sniedze Krēgere

Ainažu jūrskolas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

Kontakti: [email protected]

Ainažu muzeja mājaslapa: http://www.ainazumuzejs.lv/

64043349

29424867

Iveta Erdmane, Ainažu jūrskolas muzeja vadītāja

Atskats uz paaudžu tikšanos Ainažos 2018. gadā: Latviešu jūrnieki tiekas Ainažos