Jūrniecības gadagrāmata – 2019

Jūrniecības gadagrāmatas - 2019 vāka foto
Jūrniecības gadagrāmata -2019

Ir iznākusi jaunā Latvijas Jūrniecības gadagrāmata – 2019. Šajā gadagrāmatā ir gan 2019. gada gada aktualitātes un spilgtākie notikumi, kā arī atskats uz visu LJS 30 gadu darbību.

Vai pietiek tikai ar gandrīz 500 kilometru garo jūras robežu, lai mēs tā pa īstam varētu sevi dēvēt par jūras lielvalsti? Varbūt ir vajadzīgi vēl citi, ļoti būtiski
nosacījumi? Latvija nevar lepoties ar lieliem kuģiem, šajā ziņā esam visai trūcīgi. Bet jūrnieki? Jau no senlaikiem Latvija sevi var uzskatīt par jūrnieku lielvalsti!
Un tā ir pati lieliskākā apziņa, ko, aizvadot Latvijas valsts jūrniecības si mtgadi,
kā karogu varam nest pretim nākamajai simtgadei.

Anita Freiberga

Visas gadagrāmatas pieejamas lejupielādēšanai pdf formātā – sadaļā gadagrāmatas https://www.ljs.lv/jurniecibas-gadagramatas/

Par iespēju iegūt gadagrāmatas drukātā formātā lūdzu sazinaties pa e-pastu: [email protected]