Atbalsta akcija audžubērniem – Skolas bērnam jāiet skolā!

Skolas bērniem jāiet skolā

Šajā vasarā LJS kopā ar IMSC iesaistījās Latvijas Audžuģimeņu biedrības organizētajā akcijā, “Skolas bērnam jāiet skolā”, kuras mērķis ir palīdzēt 227 skolas vecuma bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem sagatavoties jaunajam mācību gadam, palīdzot tiem ar “jaunām skolas somām”, kurās ir gan zīmuļi, pildspalvas, krāsas, papīrs un klades, gan citas skolai noderīgas lietas.

Latvijas Audžuģimeņu biedrības misija ir veicināt un atbalstīt bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimeniskā vidē. Tāpēc, tuvojoties 1. septembrim, Latvijas audžuģimeņu biedrība sniedz atbalstu audžuģimenēm kancelejas preču un piederumu iegādē, organizējot akciju “Skolas bērnam jāiet skolā”.

LJS kopā ar IMSC un citiem akcijas atbalstītājiem aicina ikvienu iesaistīties šajā akcijā sekojošā veidā:

  1. Atnest skolas piederumus uz akcijas atbalstītāju norādītajām vietām (atbalsta punktu saraksts ir atrodams zemāk);
  2. Atnest skolas piederumus uz Latvijas audžuģimeņu biedrību: (http://www.labiedriba.lv/lv/kontakti);
  3. Pārskaitīt ziedojumu uz Latvijas audžuģimeņu biedrības kontu (http://www.labiedriba.lv/lv/kontakti)

Kancelejas preču nodošanas vietas:

Šobrīd kancelejas preces audžubērniem var nodot uzņēmumos, kas ir iesaistījušies šajā akcijā.

  • Latvijas Jūras administrācija: Trijādības iela 5, 26454516 (Sarma Kočāne)
  • Novikontas Jūras koledža: Duntes iela 17a , 67399999
  • BSM Crew Service Centre Latvia: Brīvības iela103-1, 67501360

Akcijas organizatori:

LJS-logo-4-on-whiteJPG
imsc-1

Akcijas sadarbības partneri:

LJA_administracija-2
Latvijas Jūras administrācija
Novikontas
Novikontas Jūras koledža
BSM Crew Service Centre Latvia
BSM Crew Service Centre Latvia
LSC