Ģertrūdi Aniņu piemienot!

Ģertrūde Aniņa

Vēl tikai dažus brīžus atpakaļ tika lietas laimes un vēlētas veiksmes jaunajā 2021. gadā, kad LJS saņēma skumju vēsti – no mums ir aizgājusi Ģertrūde Aniņa. Dažus atmiņu mirkļus par viņu publicējam arī mēs…

 “Latvijas Jūras akadēmijā būtu jāsāk tas lielais darbs jūrniecības izglītības realizēšanā, kas pārtrūcis: latviešu valoda nav skanējusi, gaiteņos vēl joprojām nav ieplūdusi neviena mūsu tautas atmodas vēsmiņa. Te būs jāsāk studijas latviešu zēniem. Un, galvenais, viņi klausīsies lekcijas latviešu valodā!” Tā savā dienasgrāmatā 1989. gada jūlijā rakstīja Ģertrūde Aniņa. Trīsdesmit gadus vēlāk, Jūras akadēmijas jubilejas svinīgajā brīdī, kad uz skatuves tika aicināta viena no LJA dibinātājām, bijusī prorektore, pasniedzēja, akadēmijas sirdsapziņa un dvēsele Ģertrūde Aniņa, zālē valdīja saviļņojums, visi stāvot aplaudēja, vārdos neizsakāma mīlestība un cieņa nāca no ikviena klātesošā. Tā bija emociju sinerģija. Latvijas Jūras akadēmija un ikviens students bija Ģertrūdes Aniņas mūža darbs, mūžs mīlestība un mūža piepildījums.

2013.gada 31. jūlijā Ģertrūde Aniņa saņēma Latvijas Jūras administrācijas augstāko apbalvojumu – zelta Goda zīmi. Ar jūras vides aizsardzības jautājumiem bijis saistīts viss Ģertrūdes Aniņas darba mūžs, viņu bija viena no zinošākajām šīs jomas speciālistēm Latvijā, kas ieguvusi autoritāti arī starptautiskajā līmenī.

2014. gadā Ģertrūde Aniņa saņēma Satiksmes Ministrijas atzinības rakstu “Par mūža ieguldījumu Latvijas jūrniecības attīstībā”.

Ģertrūde Aniņa ar bijušajiem saviem studentiem – Latvijas Jūras akadēmijas rektori un kapteiņiem.

Ģertrūdi piepildīja emocijas un prieks par dzīvi. “Viss notiek!” Tā viņa mēdza teikt. Tikai nedrīkst apstāties un pārstāt mācīties. Viņa nevēlējās skatīties pagātnē, jo ar prieku tvēra katru mirkli. Ģertrūdes acis smaidīja. Nav laika, jāgatavojas lekcijām. „Nekādā ziņā negribu teikt, ka esmu ideāla, bez grēciņiem,” teica Ģertrūde. „Bet to gan varu apliecināt, ka esmu centusies vienmēr būt godīga visās lietās – ģimenes attiecībās, attiecībās ar draugiem, kolēģiem un studentiem. Un vēl, lai cik tas būtu grūti, esmu mācījusies atzīt savas kļūdas.”

Anita Freiberga