LJS valdes sēde 17.08.2023.

17.augustā pēc neilga vasaras pārtraukuma notika LJS valdes sēde. Šajā sēdē piedalījās arī kompānijas AtoZ grupas pārstāvji Eduards Šeremets un Kaspars Veidemanis. SIA AtoZ Groupa uzsāka sniegt jūrniecības pakalpojumus kuģu īpašniekiem un menedžmenta kompānijām 2009. gadā, un šobrīd attīsta jaunus produktus un pakalpojumus, kas saistīti ar IT risinājumiem un kuģu inženiertehniskajiem pakalpojumiem.

Pēc diskusijas par optimālāko risinājumu kuģu būves inženieru sagatavošanā un vienošanās par sadarbību jūrniecības jautājumos AtoZ grupa pēc vienbalsīga valdes lēmuma kļuva par jaunāko LJS juridisko biedru, kuru šobrīd pārstāvēs Eduards Šeremets, tā kā Kaspars Veidemanis jau vairākus gadus ir LJS fiziskais biedrs.

Tāpat arī LJS valde apstiprināja gan Renāra Ragžes, gan Ulda Zvana iesniegumus kļūšanai par LJS fiziskajiem biedriem. Uldis Zvans ir stila mēbeļu galdnieks, kura intereses ir saistītas ar koka kuģu būves tradīciju atjaunošanu Latvijā. Te lieti noderēs LJS kontaktu un sadarbības partneru loks. Interesants fakts, ka 20. gs. sākumā Latvija bija koka kuģu būves lielvalsts rēķinot pēc sabūvētajiem kuģiem uz iedzīvotāju darbu.

No citiem jautājumiem, jāmin, ka LJS valdes izskatīja un apstiprināja LJS darbības stratēģiju, kas ir daļa no LJS projekta Enkurs -2023. Kā nākošā projekta aktivitāte ir paredzēts nozares seminārs, kurā dalībnieki tiks iepazīstināti gan ar izstrādāto stratēģiju, gan paredzēta diskusija par jūrniecības nozares NVO darbību un sadarbību ar nozari.

Tāpat pārrunāta LJS darbība un aktivitātes vasaras mēnešos, kā arī nākošās aktivitātes un iniciatīvas, no kurām noteikti minama būtu sadarbības ar RTU bērnu un jauniešu akadēmiju jūrniecības interešu programmas izstrādē.

Jūrniecības savienība organizēto projekta Enkurs -2023 finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#SIF_NVOFonds