Valdes sēde – 27.09.2018

2018. gada 27. septembrī notika kārtējā LJS valdes sēde, kurā piedalījās:

  • LJS valdes locekļi: Antons Vjaters (priekšsēdētājs), Gunārs Trukšāns, Gunārs Šteinerts, Roberts Gailītis,  Lienīte Ragže;
  • LJS biedri: Antons Ikaunieks un Uldis Ozols;
  • IMSC pārstāvis: Aleksejs Bogdaņecs;
  • Latvian Seamen’s Service  pārstāvji: Valdimirs Macko un Olivers Kronbergs

Valdes sēdes norise

Valdes sēdes sākumā A.Vjaters informēja, ka ir saņemts iesniegums no A/S Latvijas kuģniecība par izstāšanos no LJS. LJS valde apstiprināja Latvijas kuģniecības iesniegumu un juridiskā biedra statusa zaudēšanu.

IMSC pārstāvis A.Bogdaņecs iepazīstināja LJS valdi ar  iniciatīvu, sarīkot kopīgu boulinga turnīru jūrniekiem, jūrniecības uzņēmumiem un tajos strādājošajiem.  Tas dotu iespēju paplašināt sadarbību starp LJS un IMSC jūrniecības nozares popularizēšanā, kā arī būtu nozares saliedēšanas pasākums. LJS valdes vienbalsīgi atbalstīja IMSC iniciatīvu un tika nolemts iesaistīties boulinga turnīra organizēšanā. Par LJS pārstāvi un kontaktpersonu sadarbības jautājumos ar IMSC tika nozīmēts LJS valdes loceklis Roberts Gailītis.

Latvian Seamen’s service pārstāvis O.Kronbergs iepazīstināja klātesošos ar Seamen’s service darbību Liepājā un Ventspilī, nodrošinot jūrniekiem brīvā laika pavadīšanas iespējas krastā – jūrnieku misijās (Seamen’s centre). Ņemot vērā, ka gan Seamen’s service gan LJS un IMSC  ir kopīgi mērķi, kas vērsti uz jūrniecības nozares popularizēšanu, tad  vienbalsīgi tika atbalstīta iniciatīva sadarboties.

A.Vjaters informēja par žurnāla “Jūrnieks” izdošanas tiesību nodošanu Latvijas Jūras administrācijai. Vēsturiski LJS  90. gadu sākumā izdeva pāris žurnālus ar nosaukumu Jūrnieks , tāpēc šis izdevums tika piereģistrēts uzņēmumu reģistra  masu informācijas līdzekļu reģistrā pie LJS.

Tā kā šobrīd žurnālu izdod Latvijas Jūras administrācija, tad LJS valde pieņēma lēmumu, nodot žurnāla “Jūrnieks”, reģ. Nr. 000700572 (01.07.1991. reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā), īpašuma un izdošanas tiesības Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Jūras administrācija“, reģ.Nr.40003022705.

LJS  biedris Uldis Ozols iepazīstināja klātesošos ar LJA SP (Latvijas Jūras akadēmijas studentu padomes) mentoringa iniciatīvu, kā arī pastāstīja par tikšanos ar studentiem Latvijas Jūras akadēmijā. Vairāk informācijas par mentoringa iniciatīvu ir pieejama šeit: (LJA studējošo mentoringa iniciatīva realizējas dzīvē). LJS valde atbalstīja LJA SP iniciatīvas turpināšanu.

Valdes sēdē LJS biedru rindās tika uzņemts LJA absolvents, šobrīd kruīza kuģa vecākais kapteiņa palīgs Ingus Bajinskis.

A.Ikaunieks informēja klāteošos par savas grāmatas “Ceļs uz jūru” izplatīšanu. Nākošā grāmtas prezentācija paredzēta Katlakalnā  10. oktobrī.  A. Vjaters ierosināja, apkopot atsauksmes par Ikaunieka grāmatu LJS mājas lapā. Grāmata ir izdota 2000 eksemplāri, no kuriem plānots aptuveni pusi pārdot Jāņa Rozes grāmatnīcā.

(Bildes no Tālbraucēja kapteiņa A.Ikaunieka grāmatas – Ceļš uz jūru prezentācija (20.08.2018))

A.Vjaters informēja, ka 2018. gada 20. oktobrī Ainažos ir paredzēts jūrnieku salidojums. Šogad salidojumu organizē “Bibliokuģis.”

Tāpat A.Vjaters iepazīstināja klātesošos ar sagatavošanās darbiem pie jaunās vidusskolnieku konkurss “Enkurs” sezonas.