LJA studējošo mentoringa iniciatīva realizējas dzīvē

2018. gada martā Latvijas Jūras akadēmijas Studentu padomes pārstāvis piedalījās LJS valdes sēdē (Valdes sēdes apraksts pieejams šeit), kuras laikā tika pārrunātas sadarbības iespējas. Tā dzima mentoringa iniciatīvas ideja, kas  2018. gada septembra beigās sāka īstenoties dzīvē, kad LJS biedrs Uldis Ozols apmeklēja LJA studējošos, lai stāstītu par aktuālo jūrā.

Aizsākums

Tiekoties ar LJS valdi martā, LJA studentu padomes pārstāvis norādīja, ka  LJA studējošie labprāt piedalītos LJS organizētās tikšanās ar jūrniecības speciālistiem, kuri  strādā kā kapteiņi, stūrmaņi un  mehāniķi, lai uzzinātu par aktuālo specialitātē, jo uzsākot studiju gaitas, kā arī vēlākos studiju posmos Latvijas Jūras akadēmijas studenti ne tikai sastopas ar lielu specifiskas informācijas daudzumu, bet arī ierobežotām zināšanām par mūsdienu jūrniecību, jūru un kuģiem.

Ideja

Lai palīdzētu studentiem labāk izprast kā studiju procesā iegūtās zināšanas var tikt pielietot praksē, kā arī pilnveidotu studentu izpratni par mūsdienu jūrniecības nozares attīstības tendencēm, tika nolemts, ka  būtu nepieciešams  sava veida mentoringa projekts, kas nodrošinātu jūrniecības nozarē esošās pieredzes pārnešanu  LJA studējošajiem.

Mentoringa projekta idejas pamatā ir organizētas tikšanās neformālā gaisotnē, kuras laikā nozares speciālists (kapteinis, stūrmanis, mehāniķis) pastāsta par sevi, savām jūras gaitām, savu pieredzi, kā arī studenti var uzdot jebkuru sevi interesējošu jautājumu.

Ideja realizējas dzīvē

Pati ideja realizējās, kā LJA studējošo tikšanās ar Latvijas Jūrniecības savienība biedru Uldi Ozolu 26. septembrī. Uldis ir stādājošs 1.mehāniķis Chevron Shipping kompānijā, tāpēc studentiem bija daudz un dažādu jautājumu, ko uzdot gan par aktuālajām tendencēm jūrniecībā, gan tīri praktiskas lietas, kā nonākt šādā ārvalstu kompānijā. Pašu pasākumu organizēja Latvijas Jūras akadēmijas Studentu padome.


Lai šī ideja turpinātu dzīvot un kļūt par pastāvīgu tradīciju, Latvijas Jūras akadēmijas studenti cer uz sadarbības iespējām un aicina ieinteresētās personas sazināties ar LJA studentu padomes pārstāvi Mareku Gregoroviču.

Tel: 26108819
E-pasts: [email protected]