Tikšanās ar audžuģimenēm – 23.10.2019

Kapteinis Antons Ikaunieks un rakstnieks Vladimirs Novikovs Latvijas Audžuģimeņu biedrības pasākumā
… ar jaunajiem draugiem

LJS sadarbība ar Audžuģimeņu biedrību pamazām uzņem apgriezienus. Tāpēc skolēnu brīvlaikā audžubērniem tika saorganizēta tikšanās ar divām interesantām un aizraujošām jūrniecības personībām – kapteini Antonu Ikaunieku un rakstnieku Vladimiru Novikovu. Vladimirs zīmēja, skaitīja dzeju un abi ar Antonu stāstīja jūrnieku stāstiņus bērniem. Cik jautri un interesanti visiem dalībniekiem gāja ir redzams bildēs galerijā.

Audžuģimeņu biedrībahttp://www.labiedriba.lv

Latvijas Audžuģimeņu biedrības misija ir veicināt un atbalstīt  bērnu bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimenē. Biedrība to nevarētu veikt bez sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Paldies tiem, kuri ir pievienojušies pārliecībai, ka tikai ģimeniskā vidē – mīlestības un sapratnes gaisotnē var veidoties pilnvērtīgas personības ar dzīvei nepieciešamām prasmēm.

Par iespējām atbalstīt biedrību var uzzināt šeit: http://www.labiedriba.lv/lv/atbalstitajiem/informacija-atbalstitajiem