Izdots jauns palīglīdzeklis COLREG-72 apgūšanai

Kuģis virs 50 m gaitā
Uguņu izvietojums uz kuģa virs 50 m gaitā

Latvijas Jūras akadēmija ir izdevusi jaunu grāmatu, kas palīdzēs labāk izprast un apgūt vienu no stūrmaņu pamatlietām COLREG-72! Autors ir Latvijas Jūras akadēmijas lektors Kristaps Lūkins, kurš ir arī LJS biedrs un valdes loceklis.

Mācību materiāls paredzēts kuģu vadītāju iemaņu izstrādāšanai un nostiprināšanai COLREG-72 noteikumu pielietošanā dažādos kuģošanas apstākļos. Kuģu lietotās ugunis un zīmes, skaņas un gaismas signāli ir COLREG-72 patstāvīgas daļas, kurām ir svarīga loma sadursmju novēršanai uz jūras. Sardzes virsniekam ir jānovērtē pastāvošā situācija un sava kuģa pienākumi atbilstoši COLREG-72 noteikumiem. Stabilas un labas zināšanas, pareiza uguņu, zīmju un signālu pielietošana un izprašana, pildot sardzes virsnieka pienākumus, ir kuģošanas drošības pamats.


COLREG-72 noteiktās ugunis, zīmes un signāli tiek pasniegti ilustrāciju veidā, kurās attēlotas kuģu izliktās ugunis uz melna fona, zīmes uz balta fona, kā arī skaņas signāli savstarpējā redzamībā uz balta fona, bet ierobežotas redzamības apstākļos – uz pelēka fona. Otrā pusē katrai ilustrācijai ir tajā attēloto uguņu, zīmju vai skaņas signālu skaidrojums atbilstoši COLREG-72 terminoloģijai ar norādi uz attiecīgo noteikumu. Tāpat mācību materiālu papildina kuģu uguņu sektoru diagrammas, saistošās definīcijas un pielikums par zvejā nodarbinātu kuģu veidiem.

Autors: K.Lūkins


Pats materiāls ir pieejams šeit: LNB digitālajā bibliotēkā

Tieša saite uz materiāla pdf versiju ir arī šeit: COLREG -72

A.Freibergas intervija ar Kristapu Lūkinu