Jūrniecības izglītība un cīņa par jūrniecības identitātes nezaudēšanu!

Jūrniecības izglītība Latvijā ir no Ainažu jūrskolas laikiem. Tāpat arī stāsts par Latvijas Jūras akadēmiju un RTU sākās jau kādu laiku atpakaļ. Tas viss sākās, kad Latvijas Jūras akadēmija pameta Rīgas Tehnisko universitātu un kļuva par neatkarīgu augstākās izglītības iestādi. Kopš tā laika RTU ir vēlējusies dabūt Latvijas Jūras akadēmiju savā paspārnē atpakaļ.

Komunikācija

Jūrniecības nozare šobrīd vēlas konstruktīvu dialogu ar Izglītības un zinātnes ministriju par Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju un jūrniecības izglītības nākotni! Tāpēc laikā, kad tika SM un IZM lauza šķēpus par jūrniecības izglītības autonomiju, kas tika paredzēts kā viens Transporta attīstības pamatnostādņu 2021-2027 uzdevumiem, nozares institūcijas sagatavoja vēstuli IZM un SM, kurā norādīja, ka nepieciešams sagalabāt jūrniecības izglītības iestāžu tīkla autonomiju.

IZM uz to atbildēja ar vispārīgām un skaistām frāzēm, vēstules beigās norādot, ka tai jūrniecības izglītība ir svarīga.

Ministru kabineta sēdē (05.10.2021), kurā izskatīja pamatnostādnes, IZM ministre paziņoja, ka plānota Jūras akadēmijas reorganizācija. Arī Leta un ziņu portāli paķēra šo ziņu un rakstīja, ka jūras akadēmijas liktenis ir izlemts un tā tiks pievienota RTU.

Pēc Latvijas  Kuģu kapteiņu asociācijas iniciatīvas notika jūrniecības organizāciju sanāksme par Latvijas Jūras akadēmijas nākotni, kurā piedalījās LJS, LKKA, LTFJA, Kruingu kompāniju asociācijas, Latvijas Jūras akadēmijas un citu organizāciju pārstāvji. Jūrniecības nozare atbalsta autonomas jūrniecības izglītības saglabāšanu un vēlas saņemt konkrētas atbildes uz līdz šim neatbildētajiem jautājumiem, un vispirms jau uz jautājumiem: Kāds būs reālais Latvijas austākās izglītības sistēmas un Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) ieguvums no LJA pievienošanas Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU)?

https://neatkariga.nra.lv/izpete/360237-jurnieki-nepiekrit-akademijas-reorganizacijai

Pagaidām komunikācija notiek presē, intervijās, ziņu portālos.

Jūrniecības izglītība un tās nākotne?

Pagaidām jūrniecības nozare uz jautājumiem par jūrniecības izglītības nākotni no IZM ir saņēmusi tikai tukšas frāzes, sak,viss jau būs labi.. tā būs labāk, jūrniecība mums ir svarīga…

Iespējams, ka lēmums jau ir pieņemts… Iespējams.

Iespējams, ka vēl nav par vēlu, ko darīt un nezaudēt Latvijas Jūrniecības akadēmiju, jo ir skaidrs, ka jūrniecības izglītības identitāte izsķīdīs RTU, jo tā ir tik specifiska, ka neviens negribēs ķēpāties.. Arī IZM ierēdņi negrib šobrīd ķēpāties.