Jauniešu piesaistes iespējas jūrniecībā – aptaujas rezultāti

2022. gadā Latvijas Jūrniecības savienība projekta Enkurs-2022 ietvaros veica jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu karjeras izvēli motivējošos faktorus. Šobrīd aptaujas rezultāti ir sagatavoti analītiskā materiālā, kas pieejams lejupielādei.

Jauniešu aptaujā piedalījās gan konkursa Enkurs dalībnieki, gan Latvijas vidusskolu skolēni. Kopā aptauju aizpildīja 181 respondents, kas nodrošina atbilstošu un plašu ieskatu vidusskolu jauniešu un konkursa Enkurs dalībnieku vērtējumā par faktoriem, kas ietekmē viņu karjeras izvēli.

Apataujas rezultāti ir pieejami šeit:

Jauniešu aptaujas rezultāti jau jūnijā tika prezentēti jūrniecības nozares seminārā, kura apraksts ir atrodams šeit:


Šis pētījums ir daļa no Latvijas Jūrniecības savienība organizētā projekta Enkurs -2022, kas ir saņēmis finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Sabiedrības integrācijas fonds
Kultūras ministrija

 #NVOfonds2022.